2a revolució industrial

● Principal innovació: L’electricitat, petroli. 

El carbó havia constituït la principal font d’energia durant la primera revolució industrial, a la segona se’n van utilitzar de noves: el petroli i l’electricitat.

El petroli es coneixia des de l’Antiguitat, però la seva aplicació industrial va començar a mitjans del segle XIX. Primer com a font energètica per al gas natural de l’enllumenat de les ciutats, a finals de segle com a combustible per als motors d’explosió de gasolina (inventats per l’alemany Karl Benz el 1885) i de gasoil (ideat per Rudolf Diesel el 1897). El petroli també es feia servir com a matèria primera per a la fabricació de materials plàstics, activitat que va donar lloc a la indústria petroquímica.

L’electricitat va ser la gran innovació com a font de llum, calor i energia. Va tenir múltiples aplicacions a la indústria, la vida quotidiana, l’enllumenat públic, els transports (els tramvies elèctrics van substituir els tirats per mules i cavalls), les comunicacions (telègraf, telèfon, ràdio) i l’oci (fonògraf, cinematògraf). Una sèrie d’innovacions tècniques van perfeccionar la generació, el transport i l’ús de l’electricitat: les dinamos, els alternadors i els transformadors elèctrics, els cables d’alta tensió i la bombeta de filament incadescent (Edison).

● Canvi de model: S’introdueix les cadenes de producció, i la consegüent massificació i uniformitat dels productes; afecta la mida, estructura i internacionalització dels mercats, el treball, l’educació, o el consum. Les noves fonts d’energia (electricitat, gas o petroli), nous sistemes de transport (avió, cotxe) i comunicacions (telèfon, ràdio, telègraf) en són també facilitadors. 

● Icona: la Torre Eiffel

3ra revolució industrial

1950-1995: 3a revolució industrial

● Principal innovació: Ordinadors; computació o automatització de processos, i el naixement d’internet i la world wide web. 

● Canvi de model:  Desapareixen les limitacions físiques des del moment en què vídeos, imatges o so es converteixen en uns i zeros que es poden “transportar” o compartir online. De la producció massiva es comença a passar a la producció instantània i personalitzada.

● El canvi a energia renovable 100%.

● La conversió d’edificis en plantes d’energia.

● Les bateries recarregables, l’hidrogen, i unes altres tecnologies d’emmagatzematge d’energia.

● Tecnologia smart grid o de xarxa de distribució d’energia elèctrica (intel·ligent).

● Transport basat en el vehicle elèctric (vehicles tot-elèctrics, híbrids endollables o híbrids elèctrics regulars) i de piles de combustible, utilitzant com a energia de propulsió l’electricitat renovable.

4a revolució industrial

 • Principal innovació: 
 • Tecnologia de movils (4G, 5G), IoT, 
 • AR:La realitat augmentada és el terme que es fa servir per definir una visió directa o indirecta d’un entorn físic en el món real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la creació d’una realitat mixta a temps real. 
 • AI:La intel·ligència artificial és l’habilitat d’una màquina de presentar les mateixes capacitats que els éssers humans, com el raonament, l’aprenentatge, la creativitat i la capacitat de planejar.
 • Robòtica: La robòtica és una branca de l’enginyeria que concep, dissenya i construeix robots i tot el que estigui relacionat amb ells.
 • Big data: Dades massives és el nom que reben els conjunts de dades, els procediments i les aplicacions informàtiques, que, pel seu volum, la seva naturalesa diversa i la velocitat a què han de ser processades, ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.
 • Blockchain: Un joc de cadena de blocs és un videojoc que inclou elements que utilitzen tecnologies de cadena de blocs basades en criptografia.
 • Explosió i acceleració de noves tecnologies
 • Connectivitat, mobilitat i digitalització. 
 • Combinació de sistemes digitals, físics i biològics. 
 • Consciència i coneixement humà, debat ètic; 
 • Energies renovables: Les energies renovables aquelles fonts d’energia basades en l’utilització de recursos naturals inagotables: el sol, el vent, l’aigua o la biomassa vegetal o animal. Es caracteritzen per no utilizar combustibles fòssils, sino recursos naturals capaços de renovar-se il·limitadament.
 • Producció local, consum de proximitat, economia autosostenible. Personalització.
 • La Indústria 4.0 (també coneguda com a indústria intel·ligent o ciber indústria del futur) correspon a una nova manera d’organitzar els mitjans de producció consistent en la contínua automatització de les pràctiques i els processos industrials a través de la tecnología intel·ligent moderna.